25 April 2013

Induk.. kembar

Induk kembar adik dan kakak.

Dua beradik kembar ini mempunyai kelebihan masing-masing...